ஐ۩ ATENEO ۩ஐ ha muerto.

Características

Especie: Caballo de montarNacido el: 05-08-2010
Raza: Pura raza españolaEdad: 15 años 8 meses
Capa: Alazán crines lavaPadre: Caballo desaparecido
Sexo: machoMadre: F711,99/952,26 ☼เг๏ภ ђ๏гรєรקre☼☼
Caballo de montar Pura raza española Alazán crines lava